Този сайт използва „бисквитки“ (cookies).

Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Виж повече

Разбрах

CorelDraw

CorelDraw

corel draw big

Детайли за курса:

 • Дата: 07
 • Място: ул. Рикардо Вакарини 8 София, България или изцяло дистанционно
 • Запиши се

Corel Draw е софтуер за редакция на векторни изображения, предназначени за печат, интернет или други медии. Чрез курса ще усвоите работата с цветовете, инстументите и различните ефекти в програмата. Corel Draw е предимно използван при създаването на лога, брошури, плакати, табели, календари, опаковки, визитки и други.  Ще усвоите техники на вграждане и трасиране на разтерни изображения, оформяне на графичен текст и подготовката на създадения продукт  за печат. Учебния материал е поднесен от дългогодишни специалисти в областта с дълъг опит в преподаването, чрез множество лекции, видео уроци и упражнения.

Курсът се предлага както като самостоятелен, така и като модул от специалност „Графичен дизайн“.

Начин на провеждане Виж повечеЗатвори

Дистанционно обучение – обучение от всяко място на света, свързано с Интернет в предпочитано за курсистите време. Дистанционното обучение е отлична възможност за провеждане на обучение на обучаеми/курсисти от цялата страна, както и българи обучаеми от други държави от Европа и света.

Не се нуждаете от специализирана техника – необходим ви е само компютър/лаптоп, свързан към глобалната мрежа!

Обучението се осъществява изцяло дистанционно в модерна онлайн базирана платформа за електронно обучение с множество онлайн обучителни видео ресурси, които се разкриват за вас постепенно под прякото ръководство на преподавателя.

video

За всяка тема от модула се провеждат онлайн виртуални аудио и видео тренинг консултации в специализираната за целта „Виртуална класна стая“, в която преподавателя споделя своя екран и обучаемите се запознават с работата с отделните приложения и инструменти.

demo

На разположение на обучаемите са:

 • Видео обучителни материали, специално разработени за целите на настоящия курс (на български език)
 • Множество допълнителни текстови и илюстрационни материали
 • Практически насочени проекти за самоподготовка - подпомагани от преподавателя
 • Форум за въпроси към всеки модул, в който преподавателя и администраторите регулярно отговарят на въпроси на обучаемите
 • Вградена в платформата за електронно обучение система за трансфер на мигновенни съобщения с преподавателя, другите обучаеми и административния персонал на центъра
 • Онлайн тест по всеки от отделните модули с непосредствено автоматично оценяване
 • Разнообразни индивидуални и групови практически задачи

Присъствено в комбинация с дистанционно обучение
Смесеният тип обучение или т.нар. Blended e-learning е най-модерните форми за обучение в съвременната динамична среда натоварена с разнородни професионални и лични ангажименти. При тази форма на обучение основното учебно съдържане е предоставено в платформата за електронно обучение, подпомагано от редица средства за комуникация най-важното, от които е Виртуалната класна стая, в която ежеседмично се организират онлайн виртуални консултации с преподавател.

Към всички тези активности за всяка тема от всеки модул се прибавят присъствени занятия, които преминават под формата на тренинг с екипна практическа работа върху конкретни проекти. Основното предимство на този обучителен модел е че натрупването на знанията може да бъде в удобно за обучаемия време, а времето на присъствени занятия и виртуални консултации се използва максимално ефективно за задаване на конкретни въпроси и множество практически обучения.

Продължителност на обучението и място на провеждане Виж повечеЗатвори

Обучението е с продължителност от 3 седмици (според периода на годината в който се организира обучителния курс).

За групи в дистанционна форма на обучение:

Работа в системата за електронно обучение - Запознаване с онлайн учебното съдържание. Решаване на казуси и практически проекти за самоподготовка с обратна връзка от преподавателя за всяка задача. Дискусии във формите на системата с преподавателите. Допълнителни консултации с преподавателите. Разработка на самостоятелна практическа работа и тест.

Виртуална онлайн консултации – ежеседмични вечерни онлайн консултации във Виртуалната класна стая

За групи в смесена форма на обучение (присъствено и дистанционно):

Работа в системата за електронно обучение - Запознаване с онлайн учебното съдържание. Решаване на казуси и практически проекти за самоподготовка с обратна връзка от преподавателя за всяка задача. Дискусии във формите на системата с преподавателите. Допълнителни консултации с преподавателите. Разработка на самостоятелна практическа работа и тест.

Виртуална онлайн консултации – ежеседмични вечерни онлайн консултации във Виртуалната класна стая

Присъствени тренинги – ежеседмични занятия в тренинг зала с преподавател под формата на упражнения и практически касуси.

Присъствените тренинги се провеждат в гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8, офис 5

Преподаватели Виж повечеЗатвори

Преподавател: Георги Благов

Всеки обучаем получава Виж повечеЗатвори

 • Печатни учебни пособия;
 • Индивидуален достъп до онлайн обучителна платформа за е-обучение;
 • Слушалки с микрофон за работа във виртуалната класна стая;

Програма на специализирани модули Виж повечеЗатвори

Тема 1

CORELDRAW - Общи сведения.Особености. Интерфейс. Инструменти. Работа с файлове. Създаване на векторни обекти. Трансформация, запълване и контури. Създаване и редактиране на криви. Подреждане и разпределяне на обекти. Ефекти за векторни обекти. Работа с текст. Внасяне на файлове.

Цел: Целта на темата е да се запознаете с работната среда и главните инструменти на CorelDraw. Начини за работа с вектори и векторни обекти. Внасяне на външни файлове. Работа с текст и текстови контейнери.

Упражнения: Изграждане на проект за билборд. Векторизиране на растерно лого. Фирмени рекламни материали.

Тема 2

CORELDRAW - Тема - упражнение. Затвърждаване на знанията придобити до момента. Обсъждане на всякакви въпроси свързани с изучаваните програми и похватите за дизайн.

Упражнение: Изграждане на проект.

Тема 3

CORELDRAW - Странци и слоеве. Мъстър страница. Допълнителни инструменти и ефекти. Power Clip на обекти. Ефекти за растерни изображения. Трасиране на растерни изображения. Финализиране на проект. Експортиране на файл за отпечатване. Проверка на файл за печат чрез Adobe Acrobat.

Цел: Целта на темата е да вникнете в принципите за работа със страници и изграждането на цялостни дизайнерски решения с помощта на CorelDRAW. В тази тема ще бъдат разгледани начините за работа със страници и мастър страница, както и слоеве. Ще се обърне внимание на процеса за приключване на работата по даден проект както и различните начини за проверка чрез програмата Adobe Acrobat.

Изисквания за провеждане на курса Виж повечеЗатвори

За пълноценна работа по време на провеждане на курса, всеки курсист трябва да има персонален преносим компютър (възможно е да бъде и стационарен компютър за курсистите в дистанционна форма на обучение) със следните минималните изисквания:

 • Нужна операционна система Windows 7 (или по-нова версия) или Mac OS X,
 • Минимум 4GB RAM памет и 8 GB свободна памет на твърдия диск.

На курсистите, които успешно са завършили курса се издава Удостоверение за професионална квалификация

Цена на курсаВиж повечеЗатвори

Цена: 300 лв. (възможност за заплащане на 2 части)