Този сайт използва „бисквитки“ (cookies).

Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Виж повече

Разбрах

Autocad Autodesk

Курс по Autocad Autodesk

autocad

Детайли за курса:

 • Дата:
 • Място: ул. Рикардо Вакарини 8 София, България или изцяло дистанционно
 • Запиши се

Същноста на курса се базира на стартиране с основите команди и инструменти за проектиране на прости чертежи и развиване на тези умения. Курса също така включва и запознаване с някои от по сложните инструменти на AutoCAD. Идеята е, не да се покриват всички възможности на софтуера, а да се усвоят най-често употребяваните инструменти и концепции при проектиране.

Приложните упражнения по време на курса спомагат за бързото научаване на техники за създаване на 2D чертежи. Упражненията се предоставят както в печатен, така и в електронен формат.

Начин на провеждане Виж повечеЗатвори

Дистанционно обучение – обучение от всяко място на света, свързано с Интернет в предпочитано за курсистите време. Дистанционното обучение е отлична възможност за провеждане на обучение на обучаеми/курсисти от цялата страна, както и българи обучаеми от други държави от Европа и света.

Не се нуждаете от специализирана техника – необходим ви е само компютър/лаптоп, свързан към глобалната мрежа!

Обучението се осъществява изцяло дистанционно в модерна онлайн базирана платформа за електронно обучение с множество онлайн обучителни видео ресурси, които се разкриват за вас постепенно под прякото ръководство на преподавателя.

За всяка тема от модула се провеждат онлайн виртуални аудио и видео тренинг консултации в специализираната за целта „Виртуална класна стая“, в която преподавателя споделя своя екран и обучаемите се запознават с работата с отделните приложения и инструменти.

demo

На разположение на обучаемите са:

 • Видео обучителни материали, специално разработени за целите на настоящия курс (на български език)
 • Множество допълнителни текстови и илюстрационни материали
 • Практически насочени проекти за самоподготовка - подпомагани от преподавателя
 • Форум за въпроси към всеки модул, в който преподавателя и администраторите регулярно отговарят на въпроси на обучаемите
 • Вградена в платформата за електронно обучение система за трансфер на мигновенни съобщения с преподавателя, другите обучаеми и административния персонал на центъра
 • Онлайн тест по всеки от отделните модули с непосредствено автоматично оценяване
 • Разнообразни индивидуални и групови практически задачи

Присъствено в комбинация с дистанционно обучение
Смесеният тип обучение или т.нар. Blended e-learning е най-модерните форми за обучение в съвременната динамична среда натоварена с разнородни професионални и лични ангажименти. При тази форма на обучение основното учебно съдържане е предоставено в платформата за електронно обучение, подпомагано от редица средства за комуникация най-важното, от които е Виртуалната класна стая, в която ежеседмично се организират онлайн виртуални консултации с преподавател.

Към всички тези активности за всяка тема от всеки модул се прибавят присъствени занятия, които преминават под формата на тренинг с екипна практическа работа върху конкретни проекти. Основното предимство на този обучителен модел е че натрупването на знанията може да бъде в удобно за обучаемия време, а времето на присъствени занятия и виртуални консултации се използва максимално ефективно за задаване на конкретни въпроси и множество практически обучения.

Продължителност на обучението и място на провеждане Виж повечеЗатвори

Обучението е с продължителност от 3 седмици (според периода на годината в който се организира обучителния курс).

За групи в дистанционна форма на обучение:

Работа в системата за електронно обучение - Запознаване с онлайн учебното съдържание. Решаване на казуси и практически проекти за самоподготовка с обратна връзка от преподавателя за всяка задача. Дискусии във формите на системата с преподавателите. Допълнителни консултации с преподавателите. Разработка на самостоятелна практическа работа и тест.

Виртуална онлайн консултации – ежеседмични вечерни онлайн консултации във Виртуалната класна стая

За групи в смесена форма на обучение (присъствено и дистанционно):

Работа в системата за електронно обучение - Запознаване с онлайн учебното съдържание. Решаване на казуси и практически проекти за самоподготовка с обратна връзка от преподавателя за всяка задача. Дискусии във формите на системата с преподавателите. Допълнителни консултации с преподавателите. Разработка на самостоятелна практическа работа и тест.

Виртуална онлайн консултации – ежеседмични вечерни онлайн консултации във Виртуалната класна стая

Присъствени тренинги – ежеседмични занятия в тренинг зала с преподавател под формата на упражнения и практически касуси.

Присъствените тренинги се провеждат в гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8, офис 5

Преподаватели Виж повечеЗатвори

Преподавател: Павел Павлов

Всеки обучаем получава Виж повечеЗатвори

 • Индивидуален достъп до онлайн обучителна платформа за е-обучение;
 • Слушалки с микрофон за работа във виртуалната класна стая;

Програма на специализирани модули Виж повечеЗатвори

Тема 1 - Въведение в работата с AutoCAD

 • Облачен портал Autodesk 360
 • Преглед на потребителския интерфейс
 • Настройка на мерните единици
 • Настройки на работната среда

Тема 2 - Базови умения за чертане

 • Навигация в двумерни чертежи
 • Чертане на линии и правоъгълници
 • Команди Cancel, Erase, Undo
 • Координатна система
 • Чертане на окръжности, дъги и полигони
 • Закръгления и скосявания (фаски)

Тема 3 - Помощни инструменти

 • Прихващане към точки и мрежа
 • Ортогонална и ъглова навигация
 • Ъглово прихващане
 • Прихващане към характерни точки

Тема 4 - Редактиране на обекти

 • Селектиране на елементи
 • Команди за копиране и преместване
 • Команди за завъртане и мащабиране
 • Размножаване на обекти
 • Подрязване и разширяване на обекти
 • Разтегляне на обекти
 • Отстояние и огледално копиране

Тема 5 - Оформяне на криви

 • Оформяне на криви с полилиния
 • Елипси и дъги

Тема 6 - Видимост на обекти

 • Настройки на обект
 • Текущ слой
 • Задаване на слой към обект
 • Видимост на слоеве
 • Типове линии
 • Свойства на слоеве
 • Изолиране на обекти

Тема 7 - Организация на обекти

 • Дефиниране на блокове
 • Вмъкване на блокове
 • Редакция на блокове
 • Предефиниране на блокове
 • Групиране

Тема 8 - Щриховки и запълване с цвят

 • Зони на щриховане
 • Асоцииране на щриховка с граница
 • Типове щриховане
 • Типове запълване

Тема 9 - Работа с блокове и външни файлове

 • Работа с глобални блокове
 • Глобален достъп до съдържание
 • Запазване на съдържание
 • Вмъкване на външни чертежи и изображения

Тема 10 - Създаване и редакция на текст

 • Текстов стил
 • Линии в текст
 • Параграфи
 • Редактиране

Тема 11 - Оразмеряване

 • Стилове на оразмеряване
 • Добавяне на размери
 • Редактиране на размери

Тема 12 - Параметрично проектиране

 • Геометрични ограничения
 • Размерни ограничения
 • Параметрични промени на обекти

Тема 13 - Работа в хартиено пространство (Layout)

 • Анотационни стилове
 • Изгледи
 • Плаващи изгледи
 • Чертане в хартиеното пространство (Layout)

Тема 14 - Принтиране и плотиране

 • Конфигурация на устройствата
 • Плотиране в моделното пространство
 • Плотиране в хартиеното пространство
 • Експорт в електронен формат

Тема 15 - Работа с данни

 • Задаване на атрибути в блок
 • Вмъкване на блок с атрибути
 • Създаване на таблици
 • Вмъкване на полета в таблици
 • Редакция на данни в таблица

Тема 16 - Навигация в тримерно пространство

 • Визуални стилове
 • Куб на изгледите
 • Орбитиране на модели
 • Камери
 • Запазване на изгледи

Тема 17 - Проектиране в тримерна среда

 • Създаване на повърхнини
 • Редактиране на повърхнини
 • Създаване на твърди тела
 • Редактиране на твърди тела
 • Омрежване на модели

Тема 18 - Презентация на тримерен модел

 • Задаване на материал
 • Поставяне на осветление
 • Създаване на реалистичен образ

Изисквания за провеждане на курса Виж повечеЗатвори

За пълноценна работа по време на провеждане на курса, всеки курсист трябва да има персонален преносим компютър (възможно е да бъде и стационарен компютър за курсистите в дистанционна форма на обучение) със следните минималните изисквания:

 • Нужна операционна система Windows 7 (или по-нова версия) или Mac OS X,
 • Минимум 4GB RAM памет и 8 GB свободна памет на твърдия диск.

На курсистите, които успешно са завършили курса се издава официален сертификат от Autodesk представителство за България.

Цена на курсаВиж повечеЗатвори

Цена: 320 лв.